اولین کنگره جامعه جراحان شاخه گلستان- نحوه ثبت نام
نحوه ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/21 | 
نحوه ثبت نام در کنگره

 
پس از اخذ مجوز از اداره کل آموزش مداوم، مشمولان گروه هدف می توانند با مراجعه به سایت golestan.ircme.ir با پراخت هزینه ثبت نامی بصورت آنلاین در کنگره ثبت نام نمایند.
تحت هیچ شرایطی ثبت نام حضوری وجود نداشته و برای کسانی که صرفأ از طریق سایت آموزش مداوم ثبت نام کرده باشند گواهی های ارائه سخنرانی/ پوستر/ شرکت در کنگره صادر می گردد.

صدور گواهی ارائه سخنرانی یا پوستر منوط بر ثبت نام و حضور ارائه دهنده آن می باشد
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره جامعه جراحان شاخه گلستان:
http://gas.goums.ac.ir/find.php?item=1.91.27.fa
برگشت به اصل مطلب